VIKODA – Dự án hội thảo khoa học và phát mẫu thử

VIKODA – Dự án hội thảo khoa học và phát mẫu thử

Thời gian thực hiện

Tháng 4 – 5/2022​

Nội dung thực hiện

Cùng với thương hiệu nước khoáng kiềm Vikoda, chúng tôi đã đến bệnh viện tuyến đầu tại TP.HCM để truyền tải thông điệp “Vai Trò Của Nước Khoáng Kiềm Với Sức Khỏe Và Hệ Tiêu Hóa” và trao đổi chi tiết về các góc nhìn của chuyên gia sức khỏe đối với nước khoáng kiềm hiện nay.

Nội dung hoạt động chính:

. Tổ chức hội thảo ra mắt nước khoáng kiềm Vikoda.

. Tạo trò chơi tương tác giúp truyền tải thông điệp sản phẩm​ và nâng cao độ nhận diện thương hiệu.

. Kết hợp Sampling – phát mẫu thử cho các chuyên gia sức khỏe, y bác sĩ và các bệnh nhân tại bệnh viện.

. Thu thập thông tin khảo sát và báo cáo kết quả của chiến dịch đạt được.

Qui mô thực hiện

Hệ thống: Bệnh viện Nhân Dân 115 (HCM)​