VIKODA – Hoạt náo, Phát mẫu thử & Bán hàng 2022

VIKODA – Hoạt náo, Phát mẫu thử & Bán hàng 2022

Thời gian thực hiện

Tháng 11/2022 – Tháng 12/2022

Nội dung thực hiện

Chúng tôi sáng tạo chiến dịch “TRẠM NĂNG LƯỢNG VIKODA” mang thông điệp “KHOÁNG KIỀM THIÊN NHIÊN, TƯƠI MÁT CÂN BẰNG” của nhãn hàng đến người tiêu dùng:

Chuỗi hoạt động gồm:

. Game “Tạo Năng lượng Tích Cực cùng Vikoda”,

. Game “Đoán độ PH và dùng thử sản phẩm”

Chiến dịch hướng đến đối tượng khách hàng có thu nhập cao, tìm kiếm lối sống LÀNH MẠNH, quan tâm đến SỨC KHOẺ BỀN VỮNG TỪ THIÊN NHIÊN, diễn ra tại hơn 70 các Toà nhà văn phòng, Khu phức hợp Căn hộ Cao cấp, Siêu thị lớn

Qui mô thực hiện

Tỉnh Thành: Tp. Hồ Chi Mình – Đà Nẵng – Hà Nội

Hệ thống: Siêu thị Lotte – Emart – Toà nhà cao cấp

Số lượng: 75 (5 siêu thị – 70 toà nhà)