Giải pháp của chúng tôi giúp đơn giản hóa kinh doanh Thương hiệu trực tuyến

What we do

Chúng tôi biến thách thức của bạn thành cơ hội !

Quản lý vận hành cửa hàng

Giúp doanh nghiệp tạo cửa hàng & vận hành của hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Triển khai chiến dịch

Phát triển cơ chế và quản lý việc thực hiện chiến dịch để tăng nhận thức về thương hiệu, lòng trung thành của khách hàng hoặc doanh số bán hàng.

Thiết kế & Tạo những nội dung sáng tạo

Chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết kế và tạo nội dung toàn diện từ giai đoạn lập kế hoạch đến thực thi, giúp thương hiệu đảm bảo chiến lược bán hàng.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Thương hiệu phải luôn lắng nghe và phản hồi khách hàng của mình. Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu để hiểu về sản phẩm cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Quản lý và tổ chức danh mục sản phẩm

Các giải pháp của chúng tôi cung cấp các chiến lược phân bổ vị trí sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người mua, đơn giản hóa và hợp lý hóa việc tìm kiếm sản phẩm của người mua.

Báo cáo & Phân tích

Thu thập dữ liệu theo thời gian thực và sau mỗi chiến dịch. Phân tích dữ liệu và đề xuất các hoạt động bán hàng mới.

Our Solutions

Tìm giải pháp của chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn ở đây!

Hãy cùng nhau tạo ra các chiến dịch tuyệt vời!

Get in touch